Zaujímavé miesta

Unikátnou a z hľadiska flóry a fauny veľmi zaujímavou lokalitou je národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Rozprestiera sa v najjužnejšej časti Malých Karpát na ploche 101 ha medzi Devínskou Novou Vsou, Dúbravkou a Devínom na území Bratislav... Read more...
Informácie o regióne Liptov LIPTOV – je jedinečný región na severe Slovenska, pre ktorý je charakteristický malebnou rozmanitosťou prírody na malom území, kontrast vysokých štítov a zelených pasienkov a lúk, ktoré vytvorili predpoklad pre najväčšie príro... Read more...
Najstarší národný park na Slovensku má od roku 1949 za cieľ ochranu prírody v pohoriach Vysoké Tatry, Západné Tatry a Belianske Tatry. Nachádza sa tu najvyšší štít Karpatského oblúku ako aj Slovenska, Gerlachovský štít vysoký 2655 m. n. m.Tatranský náro... Read more...
Badínsky prales patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Biotop tvorí vzácna človekom len minimálne dotknutá pralesová jedľová bučina. Prales navštívil v roku 2000 princ Charles. Prales sa nachádza v juhovýchodnej časti Kremnického pohoria 10... Read more...
Možno sa začudujete, no aj na Slovensku máme pralesy. Nie tie dažďové, ale naše slovenské… Jedným z nich je aj Dobročský prales – Národná prírodná pamiatka. NPR Dobročský prales je jedným z najstarších chránených území na Slovensku (od 1913). Nachádza s... Read more...
Jaskyňa mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách dostala svoj názov od nálezov veľkého množstva netopierích kostičiek, starých asi 6000 rokov. Je sprístupnená speologickou vodcovskou činnosťou vo viacerých trasách pre náročných ako aj menej náročnejších turist... Read more...
Belianska jaskyňa je jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou v Tatrách. Nachádza sa na svahu Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou a patrí medzi prvé jaskyne v Európe, v ktorej sa zaviedlo elektrické svetlo. Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 89... Read more...
V severnej časti Jánskej doliny v Národnom parku Nízke Tatry vo výške 766 metrov nad morom leží vstup do Stanišovskej jaskyne. V roku 2010 miestni členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti sprístupnili 410 m dlhú prehliadkovú trasu a Stanišovská jask... Read more...
Na južnom okraji obce Bystrá pod južnými svahmi Nízkych Tatier sa nachádza vchod do Bystrianskej jaskyne. Tvorí ju Stará a Nová jaskyňa s celkovou dĺžkou vyše 3 000 m. Vchod do Starej jaskyne poznajú miestni obyvatelia od nepamäti. Jej prieskum sa zača... Read more...
Najnavštevovanejšou prírodnou zaujímavosťou Horného Liptova je Važecká jaskyňa ležiaca na južnom okraji obce Važec. Važecká jaskyňa patrí medzi najznámejšie európske paleontologické lokality s nálezmi kostí medveďa jaskynného. Hoci miestnym obyvateľom b... Read more...

Chcete vedieť čo je u nás nové?